วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วิชา : Printed Advertising Design and Production

สรุปความรู้จากการเรียนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553

ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ (Print AD)จากการชมรายการ "เกมกลยุทธ์" ซึ่งเป็นรายการที่ให้ผู้เข้าแข่งขันแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม แข่งขันกันวางกลยุทธ์ขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ Shark อกมารูปในของการทำ Print AD ให้ถูกใจ Creative ,ประชาชน ,และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการชมรายการทำให้ได้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานจริงตั้งแต่การรับ Brief การวางแผนกลยุทธ์ และการลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งหัวใจหลักของการสื่อสารงานโฆษณาคือ What Who How คือเราต้องการสื่อสารอะไพูดกับใคร และสื่อสารอย่างไรด้วยวิธีไหนให้กลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจ และกลุ่มที่ชนะการแข่งขันนี้ ได้มองปัญหาของเครื่องดื่ม Shark ว่ามีผู้บริโภคในช่วงกลางคืนมาก จึงอยากขยายตลาดในช่วงกลางวันแก่คนที่อยู่วัยทำงาน ซึ่งเป็น Target จึงได้ออกแบบ Print AD ให้เป็นหนุ่มวัยทำงานแต่มีความสดชื่นแบShark ด้วยการใส่สูทสเก็ตบอร์ดไปทำงานและน้ำกระเด็นเป็นรูป fin ซึ่งเป็นการตอกย้ำสัญลักษณ์ของแบรนด์

ข้อคิดจากชมรายการ

การสื่อสารกับผู้อื่นเราควรสื่อสารให้เขาเข้าใจ และควรมีบุคลิกมั่นใจ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ หากผู้ที่มีความคิดดีๆแต่สื่อสารให้ผู้อื่นไม่เข้าใจหรือไม่น่าสนใจมักถูกผู้อื่นมองข้าม เพราะในสังคมผู้คนมักจะรับฟังและสนใจผู้ที่พูดเก่งหรือสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้ดีมากกว่า ซึ่งความจริงแล้วผู้ที่พูดเก่งนั้นอาจจะมีหัวคิดความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆน้อยกว่าว่าผู้ที่พูดไม่เก่งก็ตาม

*** แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานร่วมกับคนอื่นคือ เราควรยอมรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนและนำสิ่งที่ดีมาปรับใช้เพื่อที่เราจะได้สิ่งที่ดีที่สุด .

และในท้ายคาบได้รับมอบหมายให้ทำงาน2งานคือ

1. สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ลงblogของตัวเองที่ www.blogspot.com

2. เขียนเรื่องที่สุดของตัวเองลงกระดาษ A4 พร้อมทำภาพประกอบและเตรียมนำเสนอสั้นๆ1นาทีในสัปดาห์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น